مرکز منطقه ای تایید شده

EB5 Florida Real Estate Regional Center یک مرکز منطقه ای مورد تایید U.S.C.I.S در فلوریدای مرکزی است که در سرمایه گذاری املاک تخصص دارد.

دراین باره بیشتربدانید

کارت سبز

برنامه EB5 به خانواده هایی که حد اقل ۵۰۰۰۰۰ دلار امریکا در یک پروژه مورد تایید سرمایه گذاری کنند کارت سبز اعطاء می کند.

دراین باره بیشتربدانید

بروشرها

شما می توانید با کلیک برهر یک ازپرچمهای زیربروشرEB-5 Florida Real Estate Regional Center را به زبان دلخواه دانلود کنید.

 • Arabic
 • Bengali
 • CHINESE
 • ENGLISH
 • French
 • German
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hungarian
 • Farsi
 • Polish
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • Turkish
 • Vietnamese

رویدادهای نزدیک

علاقه مند هستید؟ شما می توانید در یک رویداد آینده با یکی ازاعضای گروه ما دیدار کنید.

نشررسمی خبر

آخرین اخبار درباره  EB5 Florida Real Estate Regional Center و پرژه های آن را دنبال کنید

دراین باره بیشتربدانید

پروژه ها

pro-image

City Center West Orange

  لیست موارد روادید EB-5

  تایید TEA

  تایید مرکز منطقه ای

  تایید پروژه توسط USCIS

  تایید درخواست کنندگان

پروژه City Center West Orange طرحی سه مرحله ای با کاربری مختلف در Orlando MSA است این منطقه پر شور و کم ترافیک

دراین باره بیشتربدانید

آیا علاقه مند هستید تا آخرین خبرهای EB-5 Florida Real Estate Regional Center را دریافت کنید؟ مشترک خبر نامه ما شوید.